Topic Preview: From the Slownik geograficzny Królestwa Polskiego: Duliby, Grabowiec Stryjski, Kociubinczyki, Laskowce, Lisowce, and Woloszcza